top of page

KURUMSAL

"Her zaman, her koşulda, her alanda daha çok yaratacak olan, mevcudun ÖTESİNDE bir şeyin mümkün olduğunu; seminerler, eğitimler ve workshoplar ile okullara, kuruluşlara, şirketlere araçlar ve yöntemler sunarak YARGISIZ, STRESSİZ bir alanda, REKABET olmaksızın da üretken, verimli ve başarılı olunabileceğini göstermeyi hedeflemekteyiz.

 

Kuruluşun, şirketin, grubun, kişilerin ihtiyaçlarına göre, öngörülen sürelerde (2 saat Giriş, 4 saat Başlangıç, 1 günlük veya 2 günlük Workshoplar) çalışmalar sunarak iş ortamında değişimin önündeki engelleri kaldırıp, herkes için daha keyifli ve yaratıcı, performansı ve verimliliği yüksek bir alan yaratmak."

Farklı Bir Dünya İçin Bilinçli Liderlik

Yüksek Motivasyon ve Etkin Ekip Çalışması

İş Ortamında Stresi Azaltmak

Etkin İletişim

Zaman Yönetimi

Sunum Teknikleri

Yazma Teknikleri

Müzakere Teknikleri

Müşteri Memnuniyeti

Fark Yaratan Keyifli İş

Fark Yaratan Çalışan

Ebru Tarım Dilekcan- Kurumsal.jp
bottom of page